lean warsztaty

Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w modelach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie zbędnych. lean Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.